MyTradingScripts

Dynamic Candlesticks

The key to trading is determining the difference between a reversal and a momentary pullback.

A reversal signifies that the price is changing direction creating a new trend. First the price was going up and now going down or vice versa.

A momentary pullback occurs when the price goes flat, creating one or two green candles and then one or two red candles, etc. Finally, after
a short while, the trend returns to the same direction as it was originally. The problem with pullbacks is that they create indecision.
If you are going to have a loss, that is where it will happen. You failed to identify a reversal from a momentary pullback.

What if we could remove the indecsion by replacing the candlestick colors with the true trend color.
That would simplify trading. Right?

That is precisely what our scripts do. Our intention is to make trading decisions simple.

Here we have identified the normal Japanese candlestick configurations along with our unique ability to simplify
charting. This way, our scripts hve built in confirmations...Japanese candlesticks and 4 colors to show the true trend.

The top chart shows our scripts, removing the indecisions and replacing them with the true trend.
The bottom chart is the standard candlestick chart, with lots of indecision, lots of red/green combinations.

The blue and magenta candlesticks show the reversal has started. The red and green candlesticks show the trend is continuing. Our
scripts trade through the momentary pullbacks.

Compare where our scripts show the reversal starting with the chart at the bottom. On the bottom chart, where does the reversal start?

Trading should be simple.

Follow us...

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta MyTradingScripts för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.