DasanC

SSL [dasanc]

The SSL is a fair entry condition and good exit indicator. It works best when combined with a trend indicator and multiple confirmations.

In essence, the SSL is a moving average crossover, which immediately down-grades it to a 2nd or 3rd level of confluence in my opinion.

It was recently featured in an episode of VP's "No Nonsense FX", which drove me to recreate the original MT4 indicator in PineScript.

I have two ideas on how to improve it -
  • Use a much faster moving average calculation method (check out my Ehlers scripts)
  • Use a longer period MA on lower timeframes

If you enjoy/use this script, drop me a follow and please note me in your code!
I'm *almost* always available for collabs and questions

Need Indicators/Strategies for TradingView? -> t.me/pinescripters_jobs
General questions about Pinescript? -> t.me/pinescripters
My Premium Discord Coming soon!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?