THE_REAL_BCT

[BCT] Identify BULL / BEAR regimes - Laguerre Filter

The Adaptive Laguerre is based on the Laguerre filter, described by John Ehlers in his paper “Time Warp – Without Space Travel”
https://forex-station.com/download/file....

MAs obtained using a Laguerre filter tend to have much lower lag than MAs obtained from an SMA or EMA .

Use cases:
- Identify market regime (BULL vs BEAR)
- Smooth out a noisy signal (e.g. apply to RSI , prices, log returns, variance, etc) without adding excessive lag

Highlight based on:
- Smoothed indicator > or < 0
- Derivative of the indicator ("speed") > or < 0
- Second derivative of the indicator ("acceleration" or "momentum") > or < 0

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?