vdubus

Vdub Binary Options SniperVX v1

Vdub Binary Options SniperVX v1
Designed for Binary Options 60 sec trading upwards
Notes on chart
Please note the signal generated are configure to be super fast on candle opening. The down side to this is signals may switch direction mid stream.
ITM candlesticks signals generated went 6/300 Losses on a 1 min chart.
the blue line indicates reversal zones. Buy / sell targets are at the next projected line TF settings to suit

Sniper series

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Vdub Binary Options SnipperVX v1 / Vdub Rejection Spike v3 intergration -
//Signal generator for Binary Options / ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
study("Vdub Binary Options SniperVX v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_SniperBX_v1")
//
//====================channel======================
len = input(8, minval=1)
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and close[1] > close
bullish = cross(close,out) == 1 and close[1] < close
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//  ema trend direction trigger For Singals 1 & 2
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="Trend Change EMA")
ema0 = ema(src0, len0)
plot_color = ema0 >= ema0[2] ? lime: ema0 < ema0[2] ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//
//--Modified vyacheslav.shindin-------------------------------------------------//      Signal 1
//Configured ema signal output
slow = 8
fast = 5
vh1 = ema(highest(avg(low, close), fast), 5)
vl1 = ema(lowest(avg(high, close), slow), 8)
//
e_ema1 = ema(close, 1)
e_ema2 = ema(e_ema1, 1)
e_ema3 = ema(e_ema2, 1)
tema = 1 * (e_ema1 - e_ema2) + e_ema3
//
e_e1 = ema(close, 8)
e_e2 = ema(e_e1, 5)
dema = 2 * e_e1 - e_e2
signal = tema > dema ? max(vh1, vl1) : min(vh1, vl1)
is_call = tema > dema and signal > low and (signal-signal[1] > signal[1]-signal[2])
is_put = tema < dema and signal < high and (signal[1]-signal > signal[2]-signal[1])
 
plotshape(is_call ? 1 : na, title="BUY ARROW", color=green, text="*BUY*", style=shape.arrowup, location=location.belowbar)
plotshape(is_put ? -1 : na, title="SELL ARROW", color=red, text="*SELL*", style=shape.arrowdown)
//
//Modified - Rajandran R Supertrend----------------------------------------------------- //    Signal 2
Factor=input(1, minval=1,maxval = 000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
 
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
// Moddified [RS]Support and Resistance V0
RST = input(title='Support / Resistance length:', type=integer, defval=21)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//
//===============================Directional Projection=======================================//
tf2 = input('1', title="Trend Projection TF / Mins/D/W")
M2 = input('ATR')
P2 = input(13.00, type=float)
W2 = input(1)
pf2 = pointfigure(tickerid, 'close', M2, P2, W2)
spfc2 = security(pf2, tf2, close)
channel3=input(false, title="Connect Projection High/Low")
p22=plot(channel3?spfc2:spfc2==nz(spfc2[1])?spfc2:na, color=blue, linewidth=2, style=linebr, title="Directional Projection", offset=0)
//----------------------------------------------------------------------//

Kommentarer

How long should this be trades for? 1 min or 2 min?
+320 Svara
natronix addimalik9700
@addimalik9700, says 1min on chart above
+21 Svara
this to be used on min chart only
?
+110 Svara
masssd9 HumayunBajwa
+1 Svara
If the "buy" or "sell" signs overlap the big arrow is that a greater confirmation?
+94 Svara
brecier yogatrader
@yogatrader, yes please
+13 Svara
Program works great..been using for 6 months. Do you offer automated signals for this on Mt4? Or text/email alerts?
Thanks
+84 Svara