DonovanWall

Volume Weighted Average Range Bands [DW]

This is an experimental study designed to identify the underlying trend bias and volatility of an instrument over any custom interval TradingView supports.
First, reset points are established at points where the opening price of the interval changes.
Next, Volume Weighted Average Price ( VWAP ) is calculated. It is the cumulative sum of typical price times volume divided by the cumulative volume . The cumulation starts over upon each reset point.
After that, Volume Weighted Average Range (VWAR) is calculated. The formula structure is the same as VWAP , except using range rather than typical price.
Lastly, the bands are calculated by multiplying the VWAR by the specified multiplier (approximate Golden Ratio by default) and by 1 through 5, then adding to and subtracting from the VWAP .

Custom Bar Colors are included.

For my full list of premium tools, check the blog:
https://wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
https://t.me/DonovanWall
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?