racer8

True Range Breakout [racer8]

TRB (True Range Breakout) plots the current TR (true range) as well as the previous TR high over n periods. If the current TR is greater than the previous TR high, then the TR histogram will become red. Red signals high volatility . Enter trades only when the histogram is above the TR high line. Happy trading! 🥳
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?