LazyBear

Vervoort Smoothed %b [LazyBear]

As we know, %b is a measure of where prices are in relation to the outer Bollinger bands and therefore strongly related to volatility. This can get choppy, though.

Vervoort smoothed this using Zero lag TEMA of custom Heiken-ashi recalculated prices. According to Vervoort, "Smoothed Vervoort %b is often a leading indicator making smooth moves with clear turning points. Normal and hidden divergent moves make it an ideal tool to help find entry and exit points while watching price moving between the Bollinger bands."

More info:
drive.google.co...XVHRXZPek0/edit?usp=sharin...

List of my other indicators:
- Chart: - GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("Vervoort Modified BB%b [LazyBear]", shorttitle="VMBB%b_LB")
calc_tema(s, length) =>
    ema1 = ema(s, length)
    ema2 = ema(ema1, length)
    ema3 = ema(ema2, length)
    3 * (ema1 - ema2) + ema3

length=input(18, minval=2, maxval=100, title="%B Length")
temaLength=input(8, title="TEMA Length")
stdevHigh=input(1.6, title="Stdev High")
stdevLow=input(1.6, title="Stdev Low")
stdevLength=input(200, title="Stdev Length")
haOpen=(ohlc4[1]+nz(haOpen[1]))/2
haC=(ohlc4+haOpen+max(high, haOpen)+min(low, haOpen))/4

tma1 = calc_tema(haC,temaLength)
tma2 = calc_tema(tma1, temaLength)
diff = tma1-tma2
zlha = tma1+diff
percb = (calc_tema(zlha,temaLength)+2*stdev(calc_tema(zlha,temaLength),length) - wma(calc_tema(zlha,temaLength),length))/(4*stdev(calc_tema(zlha,temaLength),length))*100

ub=50+stdevHigh*stdev(percb,stdevLength)
lb=50-stdevLow*stdev(percb,stdevLength)
ul=plot(ub, color=red, title="Stdev+")
ll=plot(lb, color=green, title="Stdev-")
plot((ub+lb)/2, color=blue, style=3, title="Stdev Mid")
fill(ul, ll, red)
plot(percb, linewidth=2, color=maroon, title="SVE %b")