exlux99

Forex Scalping 1min Bollinger Bands, RSI and ADX Trading System

This is a Forex Scalping Trading Sytem based on the Bollinger Bands.
Its suited for major pairs, with lowest possible comission (below 1 pip) and with timeframes ranging between 1-15 min.

Indicators:
Bollinger bands
ADX
RSI


Rules for entry:
Long Entry: price to move below the upper Bollinger Bands RSI raise above the 30 line and ADX<32 at the same time.
Short Entry: price to move above the upper Bollinger Bands, RSI raise below the 70 line and ADX<32 at the same time.


Rules for exit
Profit Exit: 3 options: 1, exit position when the price touches the middle band, 2) when the price touches the opposite band, X pips target profit.
Loss Exit: X pips loss

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?