KivancOzbilgic

SuperTrended Moving Averages

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
A different approach to SuperTrend:


adding 100 periods Exponential Moving Average in calculation of SuperTrend and also 0.5 ATR Multiplier to have a clear view of the ongoing trend and also provides significant Supports and Resistances.

Default Moving Average type set as EMA (Exponential Moving Average) but users can choose from 11 different Moving Average types as:

SMA : Simple Moving Average
EMA : Exponential Moving Average
WMA : Weighted Moving Average
DEMA : Double Exponential Moving Average
TMA : Triangular Moving Average
VAR : Variable Index Dynamic Moving Average a.k.a. VIDYA
WWMA : Welles Wilder's Moving Average
ZLEMA : Zero Lag Exponential Moving Average
TSF : True Strength Force
HULL : Hull Moving Average
TILL : Tillson T3 Moving Average

Credits going to @CryptoErge for sharing his development to public.
Versionsinformation:
added transperency function according to users' comments.
Versionsinformation:
added Multiple Time Frame function= users can use on higher time frames too
changed white highlighters.

thanks for suggestions
Versionsinformation:
added transparency option for users to optimize*

Best wishes goes to @LonesomeTheBlue, the king!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?