mattzab

Heikin Chaikin Oscillator by mattzab

WHAT
Chaikin Oscillator , with the addition of cross symbols to indicate a confirmed positive cross; above zero line.
This is meant to be used with Heikin Ashi candles.

WHY
I made this script to confirm a buy point. Often times the MACD will cross positive, with blue HA candles, and it trends sideways and doesn't actually run. Or it runs but only after several stressful down days.

When you have a positive MACD and a positive Heikin Chaikin Oscillator signal, you're much more likely to have a good run. This'll save you from buying early blue candles, only to ride down a few red ones, only to come back up with blue again. Just buy the second blue.

HOW
So basically, use this for swing trading, in the 1D view, along with a MACD , and only with Heikin Ashi Candlesticks . If your MACD is positive, or about to be positive, only buy if you also have a positive cross on this indicator as well.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?