daviddtech

MACD Divergences by @DaviddTech

This indicator helps find divergences in the MACD .

This uses the modification of the TV built-in "Divergence indicator" (Version 10) that I have applied to the MACD .

Usage:
Add the indicator to your chart and then watch for it to plot divergences.
Release Notes: Quick update of the chart
Release Notes: added a "Don't touch the zero line".
* BULL must be below the zero line
* BEAR must be above the zero line
Release Notes: Updated a quick bug
Release Notes: Fixed a bug with the zero line.
Release Notes: Added alerts

✅💰⚡ Become part of the community get early get access here:
https://www.patreon.com/daviddtech
🔥Telegram Group:
https://t.me/DaviddTech
⚡ Videos & Tutorials :
https://www.youtube.com/channel/UC7NJLsf6IonOy8QI8gt5BeA?sub_confirmation=1

♥ @DaviddTech
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?