yatrader2

Divergence Indicator (any oscillator)

yatrader2 Premium Uppdaterad   
A modification of the TV builtin "Divergence indicator" (Version 10) that can be applied to any indicator, and can be plotted on price as well.

Usage:
Add your favorite oscillator, RSI , Klinger , TSI, CMF , or anything else to a chart.
Click the little ... (More) on the oscillator.
Then add this indicator "Divergence Indicator (any oscillator)" on your oscillator of choice.
Click the settings on this indicator and make sure the source is set to the right plot from your oscillator.
Watch for it to plot divergences...

Add this indicator a second time on the price chart (and select the same oscillator plot), but check the box "plot on price (rather than on indicator)""
See you divergence plotted on price (as well as on the oscillator)
Release Notes: Fixed bug in the plots on price. Thanks to @sal157011 for the bug report.
Release Notes: Added an option to delay plot until candles are closed (ie no repainting). If you select this option divergences in real time will match historical ones, but plots will be delayed until candle close.
By request of @cyatophilum @AbhijeetMuneshwar
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?