Dreadblitz

Angle Attack Follow Line Indicator

This indicator works with Follow Line Indicator , evaluates the angle for possible additions or reductions of the position. Many settings to play with:

https://s3.tradingview.com/snapshots/a/a6l6E2q3.png

- FOLLOW LINE CURRENT CHART RESOLUTION
- FOLLOW LINE HIGHER TIME FRAME
- FILTER HIGHER TIME FRAME
- NO FILTER HIGHER TIME FRAME
- ANGLE CONFIGURATION
- ANGLE LEVELS
- BUY / SELL
- OPTIONS TO ADD
- OPTIONS TO REDUCE
- BAR COLOR
- LABELS
-ALERTS

MANAGE YOUR RISK AND CAPITAL WELL IF YOU DO NOT WANT TO LOSE EVERYTHING¡¡¡

TO PLAY¡¡¡

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?