loxx

RSI Precision Trend Candles [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
RSI Precision Trend Candles is a candle coloring indicator that uses an average range algorithm to determine trend direction. The precision trend algorithm can be used on any calculated output to tease out interesting trend information.

What is RSI?
The relative strength index ( RSI ) is a momentum indicator used in technical analysis . RSI measures the speed and magnitude of a security's recent price changes to evaluate overvalued or undervalued conditions in the price of that security.

The RSI is displayed as an oscillator (a line graph) on a scale of zero to 100. The indicator was developed by J. Welles Wilder Jr. and introduced in his seminal 1978 book, New Concepts in Technical Trading Systems.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
Release Notes: Removed unused inputs.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?