CryptoGraffer

Universal Longs Vs. Shorts - Ratio (Any Symbol)

Hello again all my Trading View friends!

This script is a variation of my other script "Universal Longs Vs. Shorts - Percentage (Any Symbol)"

It allows you to choose ANY symbol and plot the ratio against ANY other symbol, as an indicator on your given pair. It is primarily used as an indicator of longs/shorts as well as shorts/longs as a ratio to each other.

For example, you could plot BITFINEX:BTCUSDLONGS against BITFINEX:BTCUSDSHORTS.

It plots the ratio of longs/shorts or shorts/longs. For example:
  • If there are more longs than shorts open, the long ratio will be great than 1 with no upper limit.
  • If there are less longs than shorts open, the ratio will be less than 1 but greater than 0.

The same is true when comparing shorts to longs. You can choose to view Longs Ratio only, Shorts Ratio only, or Both.

This is useful to see how many more longs there are than shorts, and visa versa, at any given time interval. It does not take into consideration total volume of longs + shorts to get an absolute number, but rather a relative ratio to each other.

If there are many more positions open in one direction over the other, the ratio will rise higher and higher away from 1, which lets you know generally that there is a lot greater volume of that position open compared to its reverse.

If you found this script helpful please remember to FOLLOW and press LIKE!!

More useful scripts to come :-D
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?