This indicator will give you the momentum readings ( rate of change ) for five lookback periods (15m, 60m, 4hr, 24hr, 48hr).

This is useful when backtesting or retroactively logging the readings into your trade journal (there is no way to roll back the Forex Factory momentum screener that I know of).

There are lines drawing in the background which are set to 100% transparency by default, so don't be puzzled when you occasionally see the bubbles for the line plots being highlighted on your chart.

Message me with any questions or suggestions.

You must be in the arena to win the game
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?