ParametricTrading

EMA Crossover Strategy Example

This is a script written as an example of how to build a simple strategy with user-defined inputs based on a simple Moving Average crossover.

--

This indicator is used for backtesting Moving Average crossover strategies (only for long trades).

A "short" and "long" moving average period and calculation method (the "smoothing type") are user-adjustable. The trade is triggered when the "short" moving average crosses over the "long" moving average.

A third customizable moving average is provided which is used as a trigger to exit the trade when the *close* of a candle crosses below this "exit" moving average. Again the period and smoothing type are user-adjustable.
Versionsinformation:
Bug fix.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?