ucsgears

UCS_Value Bands

This Indicator is yet another variation of KC. Inspired from Value Charts webinar. I have seen their videos on youtube. What appears to be a variation of KC.
They use 12 bands Showing the zone, and different MA for different timeframes.

You can get this indicator close to accuracy by changing the inputs (ATR) and (Deviations)

This also can be used with the triple ATR setup - Change the values to EMA to desired value. To obtain the First band to plot @ 1, Change the Band deviation to 0.25.

Also can be used as as the Acceleration Band. With Current Settings, the Third Band will plot the Acceleration band.

List of All my Indicators - https://www.tradingview.com/p/stocks/?so...
Lycka Till

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears
// This is a variation to what value charts uses. 
// I have not seen their indicator code, But This is my interpretation, After all its just an indicator. 

study(title="UCS_Value Band", shorttitle="VB_UCS", overlay=true)
source = close
length = input(21, minval=1, title = "EMA Length")
atrlen = input(5, minval=1, title = "ATR Length")
atrlen2 = round(atrlen*1.5)
atrlen3 = atrlen*2

mult = input(0.2, minval=0.1, title = "Band Deviation")
ma = sma(source, length)
range =  tr
rangema1 = ema(range, atrlen)
rangema2 = ema(range, atrlen2)
rangema3 = ema(range, atrlen3)

up1 = ma + rangema1 * mult*1
up2 = ma + rangema1 * mult*2
up3 = ma + rangema1 * mult*3
up4 = ma + rangema1 * mult*4
up5 = ma + rangema2 * mult*5
up6 = ma + rangema2 * mult*6
up7 = ma + rangema2 * mult*7
up8 = ma + rangema2 * mult*8
up9 = ma + rangema3 * mult*9
up10 = ma + rangema3 * mult*10
up11 = ma + rangema3* mult*11
up12 = ma + rangema3 * mult*12

dn1 = ma - rangema1 * mult*1
dn2 = ma - rangema1 * mult*2
dn3 = ma - rangema1 * mult*3
dn4 = ma - rangema1 * mult*4
dn5 = ma - rangema2 * mult*5
dn6 = ma - rangema2 * mult*6
dn7 = ma - rangema2 * mult*7
dn8 = ma - rangema2 * mult*8
dn9 = ma - rangema3 * mult*9
dn10 = ma - rangema3 * mult*10
dn11 = ma - rangema3* mult*11
dn12 = ma - rangema3 * mult*12

plot(ma, color=aqua, title="Basis")

color1 = green
color2 = yellow
color3 = red

//plot(up1, color = color1)
//plot(up2, color = color1)
//plot(up3, color = color1)
u4 = plot(up4, color = color1, title="Fair Value Upper")
//plot(up5, color = color2)
//plot(up6, color = color2)
//plot(up7, color = color2)
u8 = plot(up8, color = color2, title="High Value Upper")
//plot(up9, color = color3)
//plot(up10, color = color3)
//plot(up11, color = color3)
u12 = plot(up12, color = color3, title="Extreme Value Upper")

//plot(dn1, color = color1)
//plot(dn2, color = color1)
//plot(dn3, color = color1)
d4 = plot(dn4, color = color1, title="Fair Value Lower")
//plot(dn5, color = color2)
//plot(dn6, color = color2)
//plot(dn7, color = color2)
d8 = plot(dn8, color = color2, title="High Value Lower")
//plot(dn9, color = color3)
//plot(dn10, color = color3)
//plot(dn11, color = color3)
d12 = plot(dn12, color = color3, title="Extreme Value Lower")

fill (u4,d4,green)
fill (u4,u8, yellow)
fill (d4,d8, yellow)
fill (u8,u12, red)
fill (d8,d12, red)