GainMachine

Extended Fibonacci Pivot

GainMachine Uppdaterad   
Editable Fibonacci Pivots. 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 1.000. Easy to extend further if needed. Can be used with intervals from 1 minute to 1 Day.

A Few Recommended timeframes:


  • 1 minute chart - 15 Minute Pivot Timeframe

    3 minute chart - 1 Hour Timeframe or Daily Timeframe

    15 Minutes to < 60 Minutes - Daily Timeframe

    1 Hour to 4 Hour - Weekly Timeframe

    Daily - Monthly Timeframe

Versionsinformation:
V5

Extended to 10 pivot levels due to current market volatility
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?