earnSmartAlgorithm

MA, MATR, ChEx | All in One - 4CR CUP

earnSmartAlgorithm Pro+ Uppdaterad   
In trade position setup, we always need to determine the market structure and manage the position sizing in a short period of decision time. Indicators such as moving average, initial stop loss and trailing stop loss are always helpful.

This indicator put all these handy tools into a single toolkit, which includes the following price action and risk management indicators:


This script further enhances the setting so that you can easily customize the indicators.

For both the Moving Averages and the Moving Average less Average True Range , you can pick a type of moving average which suits your analysis style from a list of commonly used moving average formulations: namely, EMA , HMA , RMA, SMA and WMA , where EMA is selected as default.

The Moving Average less Average True Range , MATR, is usually applied as a reference to set the initial stop loss whenever opening a new position.

The abbreviation, MATR, is picked, so that this can serve as a handy reminder of a very good trading framework as elaborates as below:
M – Market Structure
A – Area of Value
T – Trigger
R – Risk Management ( aka . Exit Strategy)
Release Notes: Adjusted the thinkness of the indicators for clearer visual judgement.
Release Notes:
 • This version updates the flexibility in tailoring the ATR period for both Moving Average less ATR, MATR, and Chandelier Exit, ChEx.
  In general, the longer the period for the ATR, the wider the ATR, thus the lower stoploss indicated (for long position).

 • An option to select the price trigger in switching long-short Chandelier Exit is added to fit different trading preference.
  By default, "Close" is selected.

 • An additional moving average for weekly chart, MA Wk, is added.
  When the timeframe of your chart is lower than weekly chart, the weekly moving average, MA Wk, will be shown as a zig zag line, this is recommended to trun it on only when you are reading the weekly chart.
  And by default, its display is set as off.
Release Notes: This version fixes the issue of the zig zag weekly moving average to a smoothen line.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?