LeviathanCapital

Market sessions and Volume profile - By Leviathan

LeviathanCapital Premium Uppdaterad   
This script allows you to keep track of Forex market sessions (Tokyo, London and New York), as well as Daily, Weekly and Monthly sessions. All of them are accompanied by Volume Profile options where you can view VP Histogram, Point of Control, Value Area High and Value Area Low.
Colors, lines and other design preferences are fully customizable.

* Volume Profile of shorter sessions (eg. Tokyo, London, New York) works better when using lower timeframes such as 15min, 5min, etc.
** Use timeframe higher than 15min when viewing Monthly sessions

Indicator settings overview:

SESSION TYPE
- Tokyo session (1:00 - 9:00 UTC/ GMT )
- London session (7:00 - 16:00 UTC/ GMT )
- New York session (13:00 - 22:00 UTC/ GMT )
- Daily session
- Weekly session
- Monthly session

DISPLAY
- Show Volume Profile (Show or hide Volume Profile histogram)
- Show POC (Show or hide Point Of Control line)
- Show VAL (Show or hide Value Area Low line)
- Show VAH (Show or hide Value Area High line)
- Show Live Zone (Show or hide the ongoing session)

VOLUME PROFILE SETTINGS
- Resolution (The higher the value, the more refined of a profile, but less profiles are shown on the chart)
- Smooth Volume Data (Useful for assets that have very large spikes in volume over large bars, helps create better profiles)

APPEARANCE
- Up Volume color (Pick a custom color for up/ bullish volume profile nodes)
- Down Volume color (Pick a custom color for down/ bearish volume profile nodes)
- POC color and thickness (Pick a custom color and thickness for Point Of Control line)
- VAH color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area High line)
- VAL color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area Low line)
- Session box thickness (Pick a custom thickness for the session box. Color is provided automatically with optimal contrast)

** Some VP elements are inspired by @LonesomeTheBlue's volume profile script
Release Notes: Fixed to comply with General House Rules
Release Notes: - Volume Area percentage size can now be customized (default is 70%)
- Session labels can be shown for each session
Release Notes: Added an option to show Value Area as a box

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?