outbreeak

Chandelier Exit + ATR Trailing Stop + ATR Bands

ATR stop indicators
Release Notes: Trailing Stop fixed.
Release Notes: Code cleaning
Release Notes: Added: Band Smoothening By Averaging
Release Notes: 1) Added chandelier lines fill
2) Trailing stop style changed to circles for better visibility
3) Lower ATR band can't go below 0
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?