capissimo

Combo Williams Vix Fix (Twin version)

This is a very powerful Williams' Vix Fix indicator.
My implementation of this wonderful indicator features both up and down movements. Both up & down flavors have two versions (fields tp and tp2, each having two values). Color can be reversed as desired (rev). By default colors show continuation, reversed colors show reversion (as intended originally).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

@capissimo Brilliant indicator! Thank you.
Svara