xdecow

Midas 6 Anchored VWAP [xdecow]

xdecow Uppdaterad   
This script plots 6 anchored vwap from the selected bars.

The labels are only to help identify the starting points and can be disabled in the options.
Release Notes: -Added the option to select the source
-Added the option to select the color of the labels
-Added the new date picker
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?