Dustin_D_RLT

Weekly Put Sale

Dustin_D_RLT Premium Uppdaterad   
Weekly Put Sale

This study is a tool I use for selling weekly puts at the suggested strike prices.

1. The suggested strike prices are based on the weekly high minus an ATR multiple which can be adjusted in the settings
2. You can also adjust the settings to Monthly strike prices if you prefer selling options further out
3. I suggest looking for Put sale premium that is between 0.25% to 0.75% of the strike price for weekly Puts and 1% to 3% of the strike price for monthly Puts

Disclaimers: Selling Puts is an advanced strategy that is risky if you are not prepared to acquire the stock at the strike price you sell at on the expiration date. You must make your own decisions as you will bear the risks associated with any trades you place. To sum it up, trading is risky, and do so at your own risk.
Release Notes: Version 1.1

1. Added in alert conditions
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?