HPotter

FX Sniper: T3-CCI Strategy Backtest

This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.

You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2 , HLC3, OHLC4 and ect...
You can change long to short in the Input Settings
Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.

Donate BTC: 13fXLkhWuGMXRmcvwkG2gaWKcnsiD88bwE
USDT (TRC20): TH29EEXa19vfwZNYvxdUuMxoFY5QDYLcWG
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?