elbartt

OC indicator

Indicator to show previous open and close of a certain time frame.

Available timeframe :
  • H1
  • H4
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly

You can disable previous option to show actual data but result will be 'weird' as it works on futur data (non closed candles).

When plotted, circle show open and cross show close. Color dependson the TF.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer