ajkreamer

Smarter MACD

ajkreamer Pro Uppdaterad   
A classic MACD with average peak and dip lines. The lighter green and red horizontal lines are the average peak and dip of the entire span, respectively. The second, bolder of the two lines are the averages of the peaks and dips above and below the overall peak and dip averages. The filled in color is to help visualize these averages and possible trade setups. Rework of the MACD + Averages script.
Release Notes: Clarified momentum divergence signals
Release Notes: Clarified momentum divergence markers
Release Notes: Added background coloring to better visualize clear bullish or bearish momentum
Release Notes: Added background coloring to better visualize clear bullish or bearish momentum, credits, updated indicator preview, and discord link.

Don't forget to join the Discord group: https://discord.gg/fsbbhDZ3
Release Notes: Added ATF (Adjustable Time Frame) for detecting confluence with higher timeframes, as well as color controls to differentiate between the two timeframes. By adding two to a chart, you can merge them to create overlaps by clicking on the ellipses on the indicator (...), clicking "Move To", and clicking the "Existing Pane Above" or "Existing Pane Below" options.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?