KingRekter

-=The Scrip=- DI incl. Take Profit & Trailing Stop trigger

-=The Scrip=- DI incl. Take Profit & Trailing Stop trigger

This latest editon in the series of -=The Script=-


The pre weighted values are for BTC-Pairs and uses a variety of indicators:

• CMO_BASED MACD
• FISHER / WAVETREND
• RSI/STOCHRSI

And for sell strategies it´s possible to use:

• GAIN 😊


DISCLAIMER:
The creators of these script are not financial advisors, and as such, this script is not financial advice. Anything seen or used within this script is here simply for educational purposes and it is up to you to decide what to do with this information and results. Please do your own research and verify any outcome made before deciding to act upon them. Do not commit any of your own resources to any trading or cryptocurrency activities without first verifying the accuracy of the information and know that your decisions are your own.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta KingRekter för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.