UnknownUnicorn20967364

Keltner Worm Forecast

UnknownUnicorn20967364 Uppdaterad   
Beta V0.1.0

This Keltner Channel Worm gives 6 different KCs at max, and allows you to set a multiplier for the offset and worm settings (exponential).

The idea behind this script is that the overall brightness of the Keltner Channel will indicate the strength of the forecast. If the candles are shrouded by darkness, a correction is due.

Enjoy and let me know if you have any suggestions for improvements down below!

<3 Happy Trading
Sir Poggy
Release Notes:
 • Added a status box for the Worm with a single true/false forecast. (May add more forecasting in the future)
Release Notes:
 • Changed how forecast is detected (uses high/low instead of close)
Release Notes:
 • Added inputs for color and transparency
Release Notes:
v0.5.0 BETA
 • Added forecast strength percentage calculation
 • Added alert for Strong Worm Forecast
 • Reordered the worm printing text to make more sense
 • Various bug fixes
 • Added comments
Release Notes:
 • I accidentally removed the color code
Release Notes:
v1.0.0 Full Release version
 • Changed default values, cleaned up code.
Release Notes:
 • Added Long and Short alerts - Alerts for Long and Short are triggered when the outermost Keltner Worm value is crossed down or up
 • Some bug fixes.
 • Added display in the status box for a long and short opportunity.
Release Notes:
v1.1.0
 • Added long and short labels to the chart
Release Notes:
 • Made some changes to some formulas
 • Fixed an issue with worm exit alert repeatedly triggering
 • Added options to enable or disable alerts separate from hiding and showing labels.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?