everget

[RESEARCH] Renko Chart Identifier

everget Wizard Uppdaterad   
Despite I am not a big fan of Renko I spent some time to solve a common problem of chart type identification using absolutely obvious technique: Renko bricks have the same size. That's all. Not a cutting-edge maths.

This tool allows to identify:
  • ATR Renko charts (see ^)
  • Traditional Renko charts

Here is example for Traditional Renko:

It also works correctly with other chart types:

Classic Candles

Heikin-Ashi

Kagi

PnF

Range Bars

Remember @everget!
And pay attention to the license before use)
Versionsinformation:
  • Refactored
Versionsinformation:
  • Update

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?