pompiht

muh gap! [FAIR VALUE GAP FINDER]

Change the colors of the indicator to contrast your chart! Make sure to also change the transparency for the colors.

---
This indicator finds fair value gaps which are inefficiencies in price delivery. Gaps can be used for entry or even bias.
I've included midpoints, lines, and boxes. Boxes have the greatest range with respect to historic PA so keep that in mind.
I will be updating this script in the future, potentially adding an MTF function, mitigation of gaps and alarms.
Let me know if you guys have any additional ideas.

Best,
P
Release Notes: Reviving the MTF capabilities but fixed the offset in which the boxes are appearing... additional fixes later.
Thickness on = 3 candle width of the FVG (has to be set to 3)
Release Notes: Added credit (woops) @shanxia and kodify for the timeconverter
Fixed up menu and added a standard (STD) FVG for convenience.
Turn off table under the style section
uhh hopefully i didnt mess anything up
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?