sbeddy

3 EMAS strategy to define trends

Basic script that allows you to have 3 scripts all in one EMA (exponential moving averages). They are useful to know the general trends of your chart: current long-term trend, short-term (or immediately) and general.


1 ° EMA 36 serves to define or mark action of the market trend price.
 At the moment of crossing EMA 36 with EMA 200 upwards it indicates continuation to level 2 ...
 

2 ° EMA 200 serves as support or resistance according to the case, confirms continuation of trend in medium or long term when crossing with EMA 500, upward trend probability level 3 confirmed. As the case may be, cross up or down.

3 ° EMA 500 serves as support or resistance of the price action.

EMAS 200 and 500 give you a probability of Starting Area ...
Confirming with support or resistance.


Complementation with Stochastics ..
MACD


Note: Remember that "exponential" means that these indicators give more weight to the most recent data, making them more reactive to price changes (react faster to changes in recent prices than simple moving averages)

GROWINGS CRYPTOTRADERS

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?