TheLark

TheLark: Laguerre PPO

A while ago I posted a more flexible MACD , known as PPO (See that post for details).
Yesterday I had a request by @ChartArt for a Laguerre MACD . Since I favor PPO to MACD , here it is!

Completely untested, and not at all price fit. Play with the numbers and leave a comment if you come up with an interesting combination or idea ;)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title = "TheLark Laguerre PPO", overlay=false)

//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//  
//                       //
//      LAGUERRE PPO BY THELARK      //
//         ~ 7-8-14 ~         //
//                       //
//           •/•           //
//                       //
//  https://www.tradingview.com/u/TheLark  //
//                       //
//•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//

Short = input(0.4)
Long = input(0.8)
emalen = input(20,title="Length of EMA Smoothing line")
doppo=input(true,title="Show PPO?")
dosig=input(true,title="Show Signal")
dohist=input(true,title="Show Histogram?")

lag(g, p) =>
  L0 = (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
  L1 = -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
  L2 = -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
  L3 = -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
  f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
  f
//plots

lmas = lag(Short, hl2)
lmal = lag(Long, hl2)
ppo = ((lmas - lmal)/lmal)*100
emasig = ema(ppo,emalen)

plot(doppo ? ppo : na, color=#0094FF)
plot(dosig ? emasig : na, color=#D26110)
plot(dohist? ppo - emasig :na,color=#FF006E,style=histogram,linewidth=2)