AliSignals

Pivot Trend Levels

You can use this indicator to detect the levels and trend.

I used the highest of the two last highest pivots and the lowest of the two last lowest pivots to calculate "max" and "min" or high level or low level.

I also calculate the average of the 4 values to reach the average line which could be a trend detector in higher lengths.

Default length is 3 but using 10 or 20 as length is really good as trending detector.

I need help to upgrade a trend detector system. please read the script for more information.

Thank you so much.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?