capriole_charles

Bitcoin Production Cost

capriole_charles Premium Uppdaterad   
Bitcoin's Production Cost

Based on raw data from CBECI.
Follow me to read more about the calculation logic.
Release Notes: Script commentary update.
Release Notes: In-line with CoinShares December 2019 research report, added option to use a lower electricity cost/kWh from Mid-2019.
Release Notes: Updated with January 2020 electricity data.
Release Notes: Updated with May 2020 electricity data from CBECI.org
Now uses 2 week rolling data for finer granularity (while balancing TradingView load time).
Uses 4c/kWh (lower end of CBECI and Coinshares global average Mining electrical cost estimates).
Release Notes: Updated chart visuals
Release Notes: Updated with August 2020 electricity data from CBECI.org
Release Notes: Updated inputs
Release Notes: Updated input data
Release Notes: Updated energy data
Release Notes: Updated energy data
Release Notes: Added optional inflation factor, given the annualized rate of growth of M2 money supply increased from 5.8% annualized to 12.7% annualized after Corona (rough delta being 6.5%).
Release Notes: updated inflation factor
Release Notes: Updated data inputs.
Release Notes: Sourcing
Release Notes: Sourcing update
Release Notes: Updated data

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?