Xeirt

TriexDev - Liquidation Rekt Levels

TriexDev - Liquidation Rekt Levels TradingView Indicator

A basic indicator which lets you see where positions will be liquidated. Each line is based on default leverage levels typically used for trading. (3x,5x,10x,25x,50x)

Have a subtle 'label prompt' on the 3x - because I had noticed some people didn't understand what labels were in other indicators.

In the settings:
- There is an offset to adjust the levels horizontally, this is to help make it easier to track if the chart has hit liquidation positions.
- You can change colours/opacity of the lines.
- You can hide the 'Labels', and/or 'label prompt'
- In the 'Style' tab you can hide individual levels.


Inspired/initially based off 'Mex Rekt Level'

I often have this added to my charts, and toggle visibility when I want to check the liq levels.

GitHub Repo for tidier/more detailed documentation as it is updated.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?