HGabriel_marius

Velocity

HGabriel_marius Uppdaterad   
Describe the Speed of Change on the Certain Length
Versionsinformation:
Derived from the Formula of Velocity

Velocity (v) is a vector quantity that measures displacement (or change in position, Δs) over the change in time (Δt), represented by the equation v = Δs/Δt.

Calculated the intensity of Change from a certain distance

Best use in higher timeframe (30m, 1hr, 4hr, 1D)

Also plot Directional Acceleration.
With Moving Average.
Versionsinformation:
Updated Visuals
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?