a1b2c3dd

Colorize Large Candles

// I have written a Pine Script to re-paint large candles in a different Color.
// You can set the value that you want to use to define what is 'Large', and the script will re-paint any candle whose size is equal to or greater than your value.
// The number can be an integer (8) or a decimal (7.5).
// You can enable the size measurement to be done in one of two ways: 1) either on the Body (Open-to-Close); 2) or on the Wicks (High-to-Low) of the candle.
// The color of the re-painted candle can be set independently for Up and for Down candles. You can also set any Opacity that you want for these candles.
// I usually set the limit for the Visibility to the Second- and Minute-timeframes, as the Script produces too many Colorized Bars when using the Hour- or Day- timeframes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?