RicardoSantos

[RS]Market Profile

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
EXPERIMENTAL: this script is very crude and prone to errors..
Request for: FibTrader
instead of a POC line theres a POC area instead, since the script is checking a price area range for the frequency, its possible to average the values but this works as well.
Release Notes: update using boxs/lines
no way around the error when the timeframe exceeds by alot the current charts timeframe, for now atleast.
Release Notes: update to v5

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?