ceyhun

Buying and Selling Smoothed with Histogram

ceyhun Uppdaterad   
Buying and Selling Smoothed with Histogram

Smoothed version with version with a red line representing the selling pressure and a green line which represents the Buying pressure.
If the green line is above the red line it would mean that the Buying pressure is more and vice versa.
The difference between the two is plotted as a Histogram. This is a cumulative value of the buying and selling pressure and provides a easy visual presentation of the dominating pressure.
Versionsinformation:
fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?