tanayroy

MTF Candlestick Patterns Screening [tanayroy]

This script displays all candle patterns found in multi-time frames for a given lookback period. Candle pattern screening logic is taken from TradingView’s built-in script. The script works with 5m, 15m, 30m, 1HR, 2HR, 4HR, D, W, M timeframe. Works best with 5m chart.
Options available for trend detection, lookback period, and selecting candle pattern.
Please like, comment, and follow.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?