This strategy uses combined indicators to create LONG entry points, the strategy was first found by saudALThaidy.

How to use: Open your asset and pick a timeframe between 5min and 2hours (recommended: 30min, 45min), the strategy will give entry points itself, you can monitor and take profit manually(recommended), or you can use the exit setup.


exit setup:
  • Take Profit : close the trade and take profit after the specified percentage from the entry point gets hit.
  • Use Stop Percentage : if false, trade will be closed if it gets below MA line, if true it will use the next set up.
  • StopLose Percentage : specify a percentage to close the trade if the asset price goes below it.

Important Notes:
  • As saudALThaidy states that the strategy must be used with -heiken ashi- candles for the best result.
  • for best use of the strategy, use (Take Profit = 1,Use Stop Percentage=false) to get every trade, and take profit manually when ever you see the best.

For any notes on the strategy to be edited, or for another strategies ideas please comment.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?