Areuarogue

OMXS30 A/D

The script implements the Advance / Decline indicator (A/D) for the Swedish index OMXs30.

The logic for the script is implemented accordingly:

A/D = Ʃ (A - D)
A = Number of daily advancing stocks in the OMXS30 index
D = Number of daily declining stocks in the OMXS30 index

The stocks included in this script as part of the OMXs30 index was last updated 2022-05-09
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?