Areuarogue

OMXS30 A/D

The script implements the Advance / Decline indicator (A/D) for the Swedish index OMXs30.

The logic for the script is implemented accordingly:

A/D = Ʃ (A - D)
A = Number of daily advancing stocks in the OMXS30 index
D = Number of daily declining stocks in the OMXS30 index

The stocks included in this script as part of the OMXs30 index was last updated 2022-05-09
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?