dman103

Percentage Relative Strength

dman103 Uppdaterad   
A relative strength indicator that compares your main symbol (one on your chart) strength to another symbol by percentage.
The result is plotted as a histogram showing which symbol is rising or falling more in percentage.
In case your chart symbol is TSLA (Tesla) and the indicator 'Symbol to compare' is SPX:

GREEN area (above zero) means TSLA is rising more than the SPX.
RED area (below zero) means TSLA is falling more than the SPX.

To these who wants to understand calculation, it's pretty straightforward.
For each asset we calculate everyday percentage change based on previous close and current close.
We take main asset (chart symbol) percentage and subtract it from percent of change of the symbol we want to compare to.
Result are smoothed by SMA (Simple Moving Average)
You can select different indexes or cfds such as S&P500 (SPX), NASDAQ 100 (NSX), RUSSELL 2000 (RUT) and NASDAQ (IXIC).
Default is S&P 500 (SPX).

Enjoy and Like if you like.
Versionsinformation:
NEW: Added option to add your own symbol! Just fill the input box with the symbol you want to compare to or use predefined presets.
Added more moving averages (EMA, RMA and WMA)
Versionsinformation:
Now it's easier than ever to compare chart to any symbol by just selecting any symbol from indicator settings.
Rearranged settings for easier use.
updated to pine script 5.0

Appreciation of my work: paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream - Pivot Points Algo: www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A/live
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?