cheatcountry

A New Adaptive Moving Average [CC]

The New Adaptive Moving Average was created by Scott Cong (Stocks and Commodities Mar 2023) and his idea was to focus on the Adaptive Moving Average created by Perry Kaufman and to try to improve it by introducing a concept of effort vs results. In this case the effort would be the total range of the underlying price action since each bar is essentially a war of the bulls vs the bears. The result would be the total range of the close so we are looking for the highest close and lowest close in that same time period. This gives us an alpha that we can use to plug into the Kaufman Adaptive Moving Average algorithm which gives us a brand new indicator that can hug the price just enough to allow us to ride the stock up or down. I have color coded it to be darker colors when it is a strong signal and lighter colors when it is a normal signal. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?