LonesomeTheBlue

Cumulative Delta Volume

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,


This is Cumulative Delta Volume script. Delta refers to the difference between buying and selling volume at each price level. Cumulative Delta builds upon this concept by recording a cumulative tally of these differences in buying vs selling volume . The Cumulative Delta indicator plots as candlesticks or line. One of the main uses of Cumulative Delta is to confirm or deny market trends. you may need to search it for yourself ;)

You have option to see it as Candles or a Line. also there are options to show 2 SMAs and 2 EMAs with different Lengths, you can set the lengths as you wish.

By default it shows CDV as Heikin Ashi Candles, it can also show it as normal candles:

It can show CDV as a line:

Also you may need to check divergence:Enjoy!Release Notes: options organized
color options added to candle body, border and wicks
color options added for moving averages
Release Notes: colors fixed

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?