DynamicSignalLab

Chande Kroll Stop + ADX filter strategy

Dear TV''ers,

Hereby a script where i created a simple strategy using the underappreciated chande kroll stop indicator. Short signal is when the close crosses under the orange line and a long signal is generated upon a crossover of a close candle of the blue line.
Additionally you have the option to filter using ADX the minimize getting rekt in a choppy market.

good luck trading!

We create next generation strategies that help traders become more profitable
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?