HPotter

Combo Strategy 123 Reversal & CMO & WMA

This is combo strategies for get a cumulative signal.

First strategy
This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.

Second strategy
This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the
same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
indicators such as Relative Strength Index , Stochastic , Rate-of-Change,
etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI , yet it differs
in several ways:
- It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
directly measuring momentum;
- The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
can be applied to the CMO, if desired;
- The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly
see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows
you to conveniently compare values across different securities.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?