zdmre

Trend Strategy by zdmre

zdmre Uppdaterad   
This Strategy is a trend following indicator. It is plotted on price and the current trend can be determined by its placement vis-a-vis price. It is constructed with just three parameters: Period, Multiplier and Entry/Exit Point with Superformula.

The default parameters are 14 for Average True Range (ATR) and 4 for its multiplier. The average true range (ATR) plays a key role in ‘Trend’ as the indicator uses ATR to compute its value and it signals the degree of price volatility . You should note that any changes to these numbers can affect the use of the Trend indicator.

While you using this indicator, you should not avoid putting your stop loss.

For a long position, you can put stop loss right at the red indicator line. For a short position, you can put it at the green indicator line. You can insert your own settings as well.

Using Trend Strategy along with a stop loss pattern is the best way for earning the best wealth in trading.

There is no best setting for any trading indicator.
Release Notes: Visual improvements.
Release Notes: Visual improvements.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?